Netthandel

Oppdatert F-gassregelverk

04.04.19
Mange har sikkert fått med seg at vi endelig har fått oppdatert det norske regelverket om F-gass.
Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har i den anledning laget utfyllende informasjon for bedrifter som håndterer F-gasser.

Kjøp og salg av f-gass og produkter med f-gass

Produktforskriften omfatter nå krav til de som importerer og selger f-gasser, inkludert produkter som inneholder f-gasser.

Les mer her hos Miljødirektoratet: https://bit.ly/2Ua13lT

Sertifisering av personell og foretak

Forskriften stiller krav om at personell og bedrifter som har direkte befatning med fluorholdige klimagasser (HFK, PFK, SF6) skal være sertifisert eller inneha opplæringsbevis.

Les mer her hos Miljødirektoratet: https://bit.ly/2Ult09N

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge