Netthandel

HFK avgiften for 2022

07.12.21
Regjeringen fra H, Krf og V foreslo en økning i CO2 avgiften på 28% i sitt statsbudsjett. Det ser ut til at Støre regjeringen viderefører dette med støtte i fra SV.

Med inflasjonskorreksjon blir det den nye CO2 avgiften kr. 766/CO2-tonn. Selve vedtaket gjøres rett før stortinget tar juleferie og er enda ikke formelt avgjort.

Den vedlagte tabellen er basert på kalkyle, og kan avvike litt i fra Skatteetatens avgiftsrundskriv som vil komme litt utpå nyåret.

Oppdatert 09.02.22: Avgiftene står nå på nettsidene til SRG.

Kuldemedieavgifter for 2022

Tilbake
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge