Netthandel

Helse- og miljøeffekter av kjølemedier med HFO-gasser

16.04.18
Miljødirektoratet har fått laget en rapport som sammenstiller eksisterende kunnskap om helse- og miljøeffektene av neste generasjon HFK-gasser, såkalte hydrofluorolefiner (HFO'er).
Miljødirektoratet

Konklusjonen, basert på eksisterende kunnskap, tilsier at en økt bruk av HFO'er som kuldemedier ikke forventes å påvirke miljøet nevneverdig globalt.

Les på Miljødirektoratets nettside og last ned rapporten.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge