Netthandel

Prisendringer må påregnes gjennom 2022

28.03.22
Leveringssituasjonen er fortsatt vanskelig og prisene uforutsigbare, med svært lange leveringstider på enkelte varer, særlig de med elektronisk styring.

Dette påvirker også prisene som er på vei oppover av mange årsaker: energipris, etterspørselsvekst, metallpris, inflasjon - og ikke minst krigen i Ukraina.

Vi prøver iherdig å holde igjen prisveksten, men må innse at en del priser på blant annet metall og metallkomponenter vil måtte økes pr. 1. juli 2022 dersom ikke situasjonen bedrer seg raskt.

I følge våre salgs- og leveringsbetingelser har tilbud 2 måneders gyldighet, om ikke annet er skriftlig avtalt.

Vi oppfordrer også til å bestille varer i god tid til prosjekter som har tidsfrister,

Vi kan ikke inngå avtaler som innebærer ansvar eller dagbøter for forsinkelser som ligger utenfor vår kontroll.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge