Netthandel

Verneutstyr

26.08.09
Vi skal se litt på hvilke sikkerhetshensyn som må utvises når man omgås og arbeider med kuldemedier, og hvordan man kan verne seg mot skader.
Vernebrille

Vernebrille

Kuldemedier i gassfase nedbrytes dersom de utsettes for åpen flamme eller varme metallflater. Dekomponeringen kan danne giftige og irriterende stoffer for nese og svelg.

Bær en ansiktsmaske med frisklufttilførsel dersom du skal inn i et område med høy konsentrasjon av kuldemediegasser eller deres reaksjonsprodukter.

Halvmaske

Halvmaske

Flytende kuldemedium i kontakt med hud og hender kan forårsake irritasjon, tørr hud og frostskader. Bruk derfor alltid hansker. Øynene bør beskyttes med vernemaske eller -briller. Brukt olje fra kuldeanlegg kan inneholde syrer etter motorbrann. Hansker, beskyttende klær og ansiktsvern gir god beskyttelse når du arbeider med brukt olje. Innånding av høye konsentrasjoner av kuldemediegasser kan påvirke sentralnervesystemet forbigående med tretthet, sløvhet og økt søvnbehov. En kan også få en følelse av å være beruset og svimmel, og koordinasjonsevnen kan svekkes. Vi har vernemasker med filterinnsatser for kuldemedier som beskytter mot innånding.

Dersom du ønsker utfyllende informasjon om hvordan man bør omgås og behandle kuldemedier, kan du lese artikkelen om kuldemedier i artikkelseksjonen "Nyttig å vite".

Hørselvern

Hørselvern

Vernemasker og filter:
Vi har støvmasker med og uten ventil, hel og halvmasker, engangsmasker for kuldemedier samt diverse filtre avhengig av hva slags beskyttelse du ønsker.

HUSK!
Vernemaske verner mot innånding av farlige stoffer, men gir ingen sikkerhet mot kvelning eller oksygenmangel.

Dersom du ønsker mer informasjon om vernemasker og filtre kan du lese artikkelen om åndedrettsvern i artikkelseksjonen "Nyttig å vite".

Hørselvern:
Vi selger øreklokker med hodebøyle eller nakkebøyle samt ørepropper med bøyle.

Vernebriller:
Du kan få flere forskjellige typer vernebriler, samt sveisebrille. Spør oss om råd.

Arbeidshjelm Hansker:
Hud og hender trenger beskyttelse. Du kan velge mellom hel- og halvforet arbeidshanske i skinn, spesialhanske for kjemiske væsker, engangshansker og bomullsvanter.

 

VernebrilleHanskerHjelm

Vernebrille

HanskerArbeidshjelm
Tilbake
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge