Netthandel

Slutt på R404A i nye kuldeanlegg?

04.05.16
R404A har de siste 10-15 årene vært det mest benyttede kuldemediet i både kjøle- og fryseanlegg i store deler av verden. Høy drivhuseffekt har gjort mediet "svartelistet" i både EU og USA, og tiden for å faktisk fase ut mediet har kommet.

Emerson Eazycool aggregater

Arbeidet med å finne gode erstatninger, som samtidig innehar egenskaper som giftfritt, ikke brennbart, og ikke minst gir anlegg med høy driftssikkerhet og lavt energiforbruk har tatt lang tid, men nå er alternativene klare for svært mange bruksområder.

Noen av våre kunder har det siste året brukt R448A og R449A som gode erstatninger. Tiden er nå kommet for å si at det er uklokt å kjøpe nye anlegg med R404A. Selv om R404A lett kan konverteres til andre lav- GWP medier når man ønsker, så vil vi derfor sette fokus på at våre kunder bør selge anlegg med R448A/R449A eller R134a.

Både Silensys aggregater og Emerson ZX aggregater er godkjent for disse mediene, og alle våre fordampere kan ytelsesberegnes med nye medier. Benytt beregningsprogrammer fra produsentene for ytelser.

FDV for aggregater og fordampere kan lastes ned i her på www.renkulde.no, under fanen dokumentasjon.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge