Netthandel

Lover og forskrifter

26.08.09
Kort om publikasjoner angående KFK og HKFK forskriftene, samt om ADR (Vegtransport av farlig gods).
KFK og HKFK forskriftene og andre forskrifter kan bestilles fra Statens forurensingstilsyn (SFT). De fleste publikasjonene er gratis ved bestilling av få eksemplarer. Det er også mulig å lese og/eller skrive ut forskriftene på Internett.

Statens forurensingstilsyn (SFT)
Telefon 22 57 34 00
Telefax 22 67 67 06

http://www.sft.no/
ADR - Vegtransport av farlig gods er en bok på litt over tusen sider som blant annet inneholder lister over varer, stoffer og klassifisering, samt definisjoner, alminnelige bestemmelser og spesielle bestemmelser om transport av farlig gods i de forskjellige klassene. Jeg anbefaler å ta et kurs i ADR for enklest mulig å sette seg inn i bestemmelsene som gjelder, da boken er svært vanskelig å sette seg inn i. De fleste trafikkskoler som utdanner yrkessjåfører tilbyr et slikt kurs.

Boken kan forøvrig bestilles hos:
Elanders Novum A/S
Telefon 23 37 13 00
Telefax 23 37 13 01
e-post: info.epas@elanders.no
Nettside: www.elanders.no

Stiftelsen Lovdata tilbyr generelle databaser over de primære rettskildene. Det er mulig å lese og/eller ta utskrift av forskriftene gratis.

Tilbake
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge