Netthandel

Endringer for innlevering av HFK til ReturGass

13.10.16
ReturGass reduserer minstekvantum for behandling fra 5 til 2 kg.

SRG

Ren og vakuumert stålbeholderDette er godt nytt for alle som har små menger med verdifull HFK for retur. Fra og med 1. oktober kan mengder ned til 2 kg deklareres og det utbetales avgift i henhold til drivhuseffekt. Vi minner samtidig om at kuldemedier kan blandes og at det alltid er lønnsomt å fylle returbeholderen.

Les mer her: www.returgass.no/nyheter/2016/utbetaling-refusjon-2kg

Maksimal fyllingsmengde på blå returbeholdere er oppgitt i denne tabellen: https://goo.gl/Ll0tJ0

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge