Netthandel

Ta vare på kuldemediet med Samon kuldemediealarm!

09.04.18
For alle gamle R404A anlegg er det viktig å ta vare på kuldemediefyllingen, og et tidlig varsel ved lekkasje er miljøriktig og god økonomi.

Samon SPLS

For mindre anlegg vil en Samon SPLS kuldemediealarm gjøre den store forskjellen, og vi anbefaler etterinstallasjon av dette ved neste lekkasjekontroll. Da kan også intervallet mellom kontrollene økes. Kontakt våre selgere for å velge riktig alarm til ditt anlegg.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge