Netthandel

HFK avgiften for 2020

02.01.20
HFK avgiften for 2020 ble vedtatt i Stortinget 19. desember. Avgiften økte med 7,1% til kr. 544 pr. CO2 tonn.

Vi har beregnet avgiftene for de forskjellige kuldemediene basert på 2019 verdier med dette påslaget. Tabellen nedenfor er derfor veiledende. Endelig avgiftsbeløp kommer i et rundskriv fra Skatteetaten.

NB! Oppdatert 23.01.2020 med avgifter hht. rundskrivet.

HFK avgifter for 2020 

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge