Netthandel

Status for ny F-gass regulering

05.09.14
EUs forordning (EC) No 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser har blitt revidert, og ny forordning ble vedtatt i april 2014.

MiljødirektoratetMiljødirektoratet og KLD arbeider med implementering av forordningen i produktforskriften og tilpasning av denne til norske forhold. Forordningen inneholder blant annet gradvis innfasing av forbud mot bruk av visse HFK'er i en rekke typer kuldeanlegg, og en nedfasing av tilgangen på HFK.

EUR-Lex - Access to European Union lawDen engelske utgaven av ny forordning er her:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=EN

 

 Det er utarbeidet to informasjonsbrosjyrer for bransjen, som kan bestilles i papirutgave eller lastes ned her:

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge