Netthandel

Varsel om prisendringer pr. 1.7.23

03.04.23
Vi varsler med dette at vi vil foreta prisjusteringer pr. 1.7.2023.

Alle opplever nå effekten av svekket kronekurs i forhold til Euro og US dollar. Kronen har svekket seg 8-10% de siste månedene og prisene som vi håpet å holde gjennom året må dessverre igjen justeres i samsvar med våre økede varekostnader.

Dersom ikke norske kroner styrker seg betydelig vil vi derfor justere en del priser pr. 1. juli 2023.

Vi minner samtidig om:

  • For å tilpasse oss prisformatet på elektroniske fakturaer (EHF) samler vi prisoppdatering og overgang til nytt fakturaoppsett til 11. april 2023.
  • Ny produktkatalog med teknisk informasjon blir sendt ut i uke 13/14. Katalogen blir også tilgjengelig som PDF-fil. Vårt produktspekter med priser er alltid oppdatert her i nettbutikken.
  • Nye priser i Excel og Nelfo filformat kan oversendes på forespørsel når de foreligger i endelig utgave ca. 11. april eller lastes ned fra MinSide.
  • Prisene på kuldemedier og råvareintensive produkter (kobberrør mv.) følger internasjonale markedspriser og kan justeres uten forutgående varsel.
Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge