Netthandel

Elektroavfall kan selvsagt leveres til Moderne Kjøling AS

16.11.09
Det er ingen nyhet, men likevel viktig. Vi er selvsagt RENAS medlem og tar i mot alle typer næringselektroavfall fra våre kunder i forbindelse med kjøp av nye og tilsvarende varer.

Vårt mottak er både i butikken i 1 etg. der vi har mottak av mindre komponenter som små kompressorer, viftemotorer, instrumenter etc. samt at vi har oppsamlingsplass for tyngre aggregater, fordampere etc. ved varemottaket. Henvend deg gjerne til en av våre ansatte for å få anvist plass når du skal levere avfall.

skilt_mottak_Naeringselektroavfall.pdf

www.renas.no

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge