Netthandel

Brannfarlige kuldemedier

29.03.17
Nyttig å vite om bruk av brannfarlige kuldemedier.

Kurshefte om brannfarlige kuldemedierMange kuldeapparater og anlegg blir levert med brannfarlige kuldemedier. Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på kuldeanlegg med brannfarlige kuldemedier innebærer andre rutiner og er mer krevende enn å arbeide med ikke-brannfarlige kuldemedier. Et serviceoppdrag må ta høyde for at brannfarlig gass kan ha lekket ut eller at defekte komponenter kan ha feil som forårsaker gnist.

Moderne Kjøling selger nå et kurshefte som inneholder forholdsregler og grunnleggende instruksjoner for vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på kuldeanlegg med brannfarlige kuldemedier som hydrokarboner (HK) og lav-GWP HFK (HFO) i sikkerhetsklasse A2L, A2 og A3. Ammoniakk er også et brannfarlig kuldemedium, men siden det i tillegg er giftig og har andre tekniske egenskaper enn HK og HFO'er, faller ammoniakk utenfor heftets omfang.

Heftet er ført i pennen av Stig Rath, forfatter av lærebøkene Kuldemontøren 1 og 2, det er på 48 sider, rikt illustrert og gir en innføring i sikker håndtering ved transport, lagring, vedlikehold, reparasjon, og kassering av kuldeanlegg med brannfarlige kuldemedier.

Av innhold kan nevnes:

  • Lovgivning, forskrifter og standarder
  • Risikovurdering i henhold til ATEX-direktivet
  • Personlig verneutstyr og riktig verktøy
  • Gjenvinning eller kassering av brennbart kuldemedium
  • Utskifting av kompressor

Heftet kan bestilles her

Tilbake
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge