Netthandel

Revidert europeisk kuldestandard er vedtatt

05.10.16
Etter at alle fire deler av EN 378 nå har vært til avstemning i medlemslandene, er det nå klart at den reviderte kuldestandarden er vedtatt og godkjent.

VKE

Denne gledelige meldingen kommer fra VKE Bransjesjef Kulde, Stig Rath, som er leder av Standard Norge sin komité SN/K 033, samt nasjonal representant i komiteen som har revidert den europeiske kuldestandarden.

Den nye standarden vil bl.a. dekke arbeid på kuldeanlegg og varmepumper med kuldemedier i de nye fareklassene A2L (som R32) og B2L (som R717), samt sikkerhets- og miljøtiltak på høyt brennbare kuldemedier i fareklasse A3 (som R290). De 4 bransjeorganisasjonene VKE, NOVAP, NKG og NKF har gått sammen om å sponse en norsk oversettelse, og dette arbeidet vil bli igangsatt denne høsten.

Standard Norge vil også utarbeide en enkel introduksjon for bruk av ny revidert NS-EN 378 Kuldeanlegg og Varmepumper.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge