Netthandel

Miljøprofil

30.01.24
Moderne Kjøling AS skal fremstå både i sitt marked og i sitt nærområde som en miljøbevisst organisasjon.

Selskapet og ansatte skal ivareta miljøhensyn i alle deler av sin organisasjon, både internt og i produktutvalg som frembys i markedet. Med miljø menes her både det ytre og det indre miljøet. Våre miljømessige standarder skal ligge innenfor norsk lov og forskrifter samt anerkjente retningslinjer og standarder innen bransjen. Moderne Kjøling arbeider for å oppfylle FNs bærekraftmål.

Vedlagt er mer om Moderne Kjølings miljøprofil!

Moderne Kjøling er tilsluttet Renas AS, og medlemsbeviset for 2024 kan lastes ned her. I tillegg ønsker Moderne Kjøling å ta et miljøansvar ved at emballasjen som brukes blir samlet inn og gjenvunnet til nye produkter via medlemskapet i Grønt Punkt Norge AS

Tilbake
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge