Netthandel

Prisendringer per 1. juli 2022

09.06.22
Leveringssituasjonen er fortsatt vanskelig og prisene uforutsigbare.

Vi kan ikke la være å minne om at leveringssituasjonen fortsatt er vanskelig, med svært lange leveringstider på enkelte varer, særlig de med elektronisk styring.

Dette påvirker også prisene som er på vei oppover av mange årsaker: energipris, etterspørselsvekst, metallpris, inflasjon - og ikke minst invasjon av Ukraina. De fleste prisene endres derfor 1.7.2022.

Ny prisfil vil gjøres tilgjengelig på MinSide.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge