Netthandel

Kjemikaliesikkerhet - Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

06.07.23
Vi minner om at det innføres krav til opplæring av de som håndterer Diisocyanater.

Sika Boom-157 All season skumDiisocyanater er kjemiske forbindelser som brukes i en del byggskum, tettemiddel, maling, lim etc. i blant annet industrien og byggebransjen.

Les mer her: https://www.arbeidstilsynet.no/

Vi har identifisert følgende varer i vårt varespekter med Diisocyanater:

Ved bruk av disse produktene er arbeidsgiver ansvarlig for lovpålagt opplæring, arbeidsrutiner og tilgang på verneutstyr.

Sika tilbyr webinar som tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til opplæring:

https://nor.sika.com/no/Kunnskapsportalen/REACH-Sikkerhetstrening.html

 

Generelt oppfordres det alltid å lese og følge anvisninger til alle kjemikalier før de tas i bruk.

Sikkerhetstiltak skal gjennomføres og verneutstyr må benyttes.

Tilbake
Version: 2308-3.7.1. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge