Netthandel

HFK avgiften for 2019

17.12.18
HFK avgiften for 2019 ble vedtatt i Stortinget 12. desember. Avgiften øker med 1,6% til kr. 508 pr. tonn CO2 ekvivalenter (GWP tonn).

Vi har beregnet avgiftene for de forskjellige kuldemediene basert på 2018 verdier med dette påslaget. Tabellen nedenfor er derfor veiledende. Endelig avgiftsbeløp kommer i et rundskriv fra Skatteetaten rundt nyttår.

Avgifter for 2019 

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge