Netthandel

Prisendringer på grunn av svak kronekurs

10.03.20
På grunn av langvarig svak kronekurs i forhold til våre handelsvalutaer har vi måttet øke våre priser tilsvarende.

Norske kroner faller mot Euro m.m.Prisendringen pr. 1. april 2020 blir dermed 5% høyere enn tidligere annonsert, og vil bli trykket i vår katalog samt være tilgjengelig som excel fil og NELFO fil.

Katalogen med nye priser sendes til registrerte aktive kunder i slutten av mars, og Excel fil med nye priser kan lastes ned fra MinSide her på www.renkulde.no

16. mars 2020: Norsk valuta fortsetter å synke i forhold til våre innkjøpsvalutaer EURO og USD. Våre salgspriser vil kunne endres på kort varsel i takt med valutaendringene. Ta kontakt med en av våre selgere for å få pristilbud med gyldighet inntil 30 dager.

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge