Netthandel

Åndedrettsvern

26.08.09
Det er inngangspartiet til vårt åndedrettssystem (dvs. munn og nese) som skal vernes mot støv og røyk, gasser, damper og aerosoler (svært små, svevende partikler). Det er store forskjeller mellom oss mennesker så det er viktig at man finner et vern som passer en selv. Ved middels tungt arbeid trenger vi 30 - 40 liter luft pr. minutt, og ved store anstrengelser opp til 70 - 100 liter pr. min. Det er derfor viktig med god beskyttelse av vårt åndedrettssystem.
Partikkelmaske

Maske uten filter:
Det avgjørende for vernet er at luften ikke finner "snarveier" mellom masken og huden. Det skal ikke store utettheter til før luften går utenom filteret. Selv skjeggstubber fører til lekkasjer. Halvmaskene dekker munn og nese, og det er særlig ved neseroten det kan oppstå lekkasje. Helmasker, som også dekker øynene, er lettest å få tette. Halv-maskene er derimot greiere å bære enn helmaskene. Man kan ikke koble tunge filtre til halvmasker da vekten lett kan få masken til å glippe over neseroten.

Filtre kan deles inn i to hovedgrupper:

  • Støvfiltre 
  • Filtre mot gasser og damper

Støvfiltre
Støvfiltre leveres i tre klasser: Mot grovt støv (P1), støv (P2) og finstøv (P3). P3-filtret blir først tett, hvilket man merker ved at pustemotstanden øker. Vanligvis benyttes P2-filtre. Enkelte støvfiltre er ikke godkjente til bruk mot aerosoler og skal derfor være merket med "kun mot faste partikler" e.l.

Helmaske

Et støvfilter skiftes altså når det blir tungt å puste gjennom det. Filtre mot gasser og damper finnes i mange ulike varianter avhengig av hva de skal beskytte mot: Type A (brunt filter) virker mot visse organiske gasser og damper (f eks. løsemidler), type B (grått) mot visse uorganiske gasser og damper (f.eks. klor og hydrogensulfid). Kombinasjoner: Man kan f.eks. sette et støvfilter foran et gass-/dampfilter slik at man beskyttes mot både støv og damp.

Ulike filtre kan også bygges inn i samme filterhus. Kombinasjoner bør benyttes i helmasker da disse sitter bedre fast mot ansiktet. Filtrerende halvmasker hvor selve maskekroppen er filtrerende, finnes mot både støv og gass/damp. Disse maskene er lettere å bære.

Ved innkjøp er det nødvendig å oppgi hvor lenge og hyppig filteret skal benyttes, hvilken konsentrasjon av forurensning man forventer, hvor tungt arbeidet er osv. De vanligste gass-/dampfiltre leveres i tre størrelser: Liten (kl.1), stor (kl. 2) og størst (kl. 3). De er like gode, men brukstiden øker med størrelsen. Ved kortvarige jobber kan man nøye seg med den minste typen, som også er lettest å bære. Øvre grense for bruk av gassfiltre er hhv. 0,1, 0,5 og 1,0 volum-% gass i luften.

Halvmaske

Brukstid
Brukstiden for støvfiltre er lett å bestemme; man merker at det blir tungt å puste når filteret er fult. For gasser og damper er brukstiden (som for støvfiltre) først og fremst avhengig av hvor forurenset luften er og hvor hardt man arbeider. Forurensningene samles opp i hele filtermassen inntil det er fullt. Kommer det mer forurensning går dette gjennom og man får "gjennomslag".

Filtre mot gasser og damper kan benyttes i flere omganger. Man kan altså bruke filteret f.eks. en dag og så bruke det igjen en uke senere. Forutsetningen er at man kan lukke filteret etter bruk. Egnede lokk følger med filteret ved kjøp.

Merk!
Lukkede filtre bør ikke benyttes senere enn 2 måneder etter at det først er tatt i bruk. Kontroll og vedlikehold av utstyret bør utføres systematisk av opplært personell. Følg produsentens anvisninger om renhold og oppbevar masken støvfritt, f.eks. i en tett plastboks. Alle de ulike typer åndedrettsvern skal være CE-merket. Dette betyr at utstyret har bestått prøver foretatt av et uavhengig testlaboratorium.

Tilbake
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge