Netthandel

Samon Glaciär - kuldemediealarm med APP oppsett og kalibrering

17.04.24
Samon MIDI er neste generasjons gassalarm for alle typer kuldeanlegg.

Alarmen oppdager gasslekkasjer før de blir farlige eller forårsaker skade. Dette bidrar til å beskytte både lokal og global miljø. Alarmen sikrer også vareverdier og motvirker kostbart tap av kuldemedier, samtidig som den beskytter mot brann og eksplosjoner.

Med sensorer for CO2, NH3, Propan, og to typer HFK/HFO sensorer dekkes alle praktiske formål for kuldemediealarmer.

  • Installasjon, kalibrering og service med BT app.
  • 2 reléutganger, valgbar alarmutgang og modbus RTU
  • Serviceteller varsler om sensorbytte
  • Synlige LED signaler for drift, feil og alarm.
  • Tettkapslet IP65, 24V AC/DC
  • Velprøvd teknologi i en moderne design
  • IR sensor for CO2 (lang levetid)
  • Elektrokjemiske sensor for NH3 (levetid 2-3 år)
  • Halvledersensor for Hydrokarboner HFK/HFO (levetid 5-8 år)

Tilbake
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge