Netthandel

Økodesignforordning inn i EØS-avtalen

17.06.16
Økodesignforordning 2015/1095 om kjøle- og fryseprodukter til yrkesbruk er innlemmet i EØS-avtalen.
NVE

Den 18. mars besluttet EØS-komiteen å innlemme kommisjonsforordning 2015/1095 i EØS-avtalen. Forordningen vil gjennomføres i Norge i nær fremtid ved vedtak om endring av økodesignforskriften. Første virkningsdato for krav er 1. juli 2016.

Alle aktuelle aggregater i vår 2016 katalog tilfredsstiller disse kravene.

Les mer hos NVE om profesjonelle hvitevarer her: https://goo.gl/3TFTAw

Les mer hos NVE om kjøle- og fryseskap til yrkesbruk her: https://goo.gl/miuOfm

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge