Netthandel

Varsel om prisendringer pr. 1.10.22

04.08.22
Det er for tiden rekordstor inflasjon i mange land og mange av våre leverandører justerer sine priser med kort varsel. Vi er dessverre nødt til å gjøre tilsvarende.

Det blir ingen fast endringsprosent siden effekten av valuta, råvarepriser, transport og arbeidskostnader varierer mye mellom våre produkter og leverandører.

Prisfiler i Excel og oppdatert varekatalog i PDF vil gjøres tilgjengelig på MinSide mot slutten av september.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge