Netthandel

Slutt på papirdeklarasjon av returmedie fra 1. mai

29.04.16
Alle som har F-gass sertifikat skal ha lært å fylle ut deklarasjonsskjema for retur av kuldemedie. Myndighetene har bestemt at all deklarasjon av miljøfarlig avfall skal skje elektroniske fra 1. mai 2016.

Slutt på papirdeklarasjon av returmedie fra 1. mai 2016

Alle F-gass sertifiserte bedrifter må derfor endre sine rutiner, og velge en eller flere brukere for www.avfallsdeklarering.no.

Utfylling av elektronisk deklarasjon vil også være pensum for fremtidige kandidater ved F-gass eksamen, etter regelen har trådt i kraft.

ReturGass har laget en god veiledning for hvordan man kommer i gang. Last ned SRG sin brosjyre: Kom i gang med elektronisk deklarering.

Andre veiledere finner man på www.avfallsdeklarering.no/veiledere/.

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge