Netthandel

Smøreoljeavgift

28.11.17
Helt siden 1988 har det vært statlig smøreoljeavgift på olje/smøremiddel for kjølemaskiner. For å synliggjøre dette har vi valgt at dette fra desember 2017 ikke lenger skal være en del av produktets pris, men skal fremkomme på faktura som egen varelinje. Avgiften er beskjeden, kr. 2,17 pr. liter og er en statlig særavgift på lik linje med særavgifter for alkohol, HFK mv.

MiljødirektoratetAvgiften for 2018 er i statsbudsjettet foreslått til kr. 2,20 pr. liter.

Vi vil samtidig minne om at brukt kjølemaskinolje er farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for spillolje. Vær særlig oppmerksom på at olje skal være fri for kuldemedie når det leveres. Sjekk prislisten til mottaket for å unngå overraskelser. Farlig avfall skal deklareres av avfallseier før det returneres.

Brukt kompressorolje kan også leveres til ReturGass – les mer her: https://goo.gl/FsnrES

Som en ekstra tjeneste for våre kunder kan vi motta mindre kvanta (under 20 liter) brukt kjølemaskinolje ved vårt lager i Oslo, der vi har en oppsamlingstank på vegne av Returgass. Vi påtar oss i dette tilfelle å deklarere avfallet.

Pris for levering av spillolje er kr. 25.- pr. liter + MVA.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge