Netthandel

Beregning av kuldemedieavgift endres

06.01.23
Uten varsel til bransjen har Finansdepartementet bestemt at grunnlaget for beregningen av avgifter på hydrofluorkarboner (HFK) endres per 1. januar 2023.

Dette er hentet fra VKE nyhetsside: https://www.vke.no/artikler/2023/beregning-av-kuldemedieavgift-endres/

Våre egne beregninger viser disse foreløpige avgiftsbeløpene (oppdatert per 19.01.2023):

HFK avgift 2023

Avgift på HFK

Som VKE skrev om i fjor økte CO2-avgiften ved årsskiftet fra 766 til 952 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Men nå viser det seg at det ikke er den eneste endringen som skjer. Finansdepartementet har samtidig i stillhet endret beregningsgrunnlaget for avgiften. Forskrift om endring i forskrift om særavgifter ble kunngjort 19. desember med virkning fra 1. januar 2023 inneholdt nye verdier for globalt oppvarmingspotensial (GWP) for avgiftsbelagte HFKer.

- Endringen har kommet fordi det gjennom Parisavtalen er bestemt at Norge fremover skal benytte tall fra FNs klimapanels (IPCC) femte hovedrapport (AR5) for klimagassrapportering, uttaler Alice Gaustad i Miljødirektoratet. Men det er viktig å huske at annet regelverk, som f-gass-forordningen fremdeles forholder seg til den fjerde hovedrapporten (AR4), fortsetter hun.

FNs klimapanels faglige grunnlag

IPCC gir ut nye hovedrapporter med noen års mellomrom. Ny forskning på ulike gassers påvirkning på klimaet blir der presentert i delrapporten om det naturvitenskaplige grunnlaget. De offisielle tallene for kuldemediers globale oppvarmingspotensial (GWP) hentes fra disse rapportene.

All regulering har frem til nå brukt tall fra AR4 som ble utgitt i 2007. Men for å beregne avgifter og offisielle klimagassutslipp vil man fremover benytte AR5 som ble utgitt i 2014.

IPCC publiserte det naturvitenskaplige grunnlaget for den sjette hovedrapporten (AR6) høsten 2021, mens selve hovedrapporten blir publisert i løpet av 2023. GWP-verdiene fra denne rapporten vil på sikt overta for de tidligere rapportene, men dette er politiske prosesser som tar flere år.

Tabellen under viser et utvalg av kuldemedier som benyttes enten alene eller i kuldemedieblandinger.

KuldemediumAR4AR5AR6
R-2314 80012 40014 600
R-32675 677771
R-1253 5003 1703 740
R-134a1 4301 3001 530
R-143a4 4704 8005 810
R-227ea3 2203 3503 600

De nye verdiene som skal benyttes til beregning for avgiften er vist i tabellen i kolonne AR5.

Manglende kodeveileder for særavgifter

GWP-verdiene som hentes fra IPCCs rapporter er kun for énkomponent kuldemedier og ikke kuldemedieblandinger. Disse verdiene og en beregning av avgiftsatsen kan vanligvis hentes fra Skatteetatens kodeveileder for særavgifter.

- Årets kodeveileder som burde vært tilgjengelig for bransjen senest ved nyttår har ifølge Skatteetaten blitt forsinket pga. IT-problemer. VKE har presset på og Skatteetaten har lovet at ny kodeveilederen skal publiseres snarest, sannsynligvis i starten av uke 2 i 2023, sier Espen Rønning fagsjef i VKE.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge