Netthandel

Prisendring kuldemedier 1.12.22

18.11.22
Prisene på kuldemedier endres 1. desember

Trass i et turbulent marked har vi holdt prisene på kuldemedier i lang tid, og nå må de justeres pr. 1. desember 2022.

Vi holder et godt lager av alle etterspurte kuldemedier i samarbeid med vår gassleverandør Linde.

Prislisten gjøres tilgjengelig for våre kunder på MinSide straks den er klar.

Prisene på Linde industrigasser (Nitrogen, oksygen, acetylen mv) ble justert 1. november på grunn av sterkt øket energikostnad.

Vi minner samtidig om at den statlige kuldemedieavgiften (HFK) er foreslått øket til kr. 952,00 pr. CO2 tonn for 2023. Endelig vedtak av Stortinget forventes i midten av desember.

Linde gasskiosk

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge