Netthandel

Moderne Kjøling er 75 år

24.06.22
Det er litt over 75 år siden Moderne Kjøling startet opp igjen etter 2. verdenskrig.

(c) Fiskets Gang

Ingeniør Sigurd Akre-Aas var aktivt med på utviklingen av Norges første kjølebil, og her kan du lese litt av historien i en artikkel i bladet "Fiskets Gang" fra 1947.

Les artikkelen her.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge