Netthandel

Sikkerhetsdatablader

Sikkerhetsdatabladene gir informasjon om de ulike produkters kjemiske sammensetning, og om hvordan de kan innvirke på menneskers helse, miljø og sikkerhet. Sikkerhetsdatabladene inneholder tilsammen 16 punkter, blant annet kan du lese om:

  • Viktigste faremomenter
  • Førstehjelpstiltak
  • Avhending og transport
  • Håndtering og oppbevaring
  • Tiltak ved brannslukking
Søk
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge