Netthandel

Linker

Nedenfor finner du linker til programvare, organisajoner, tidsskrifter, fagstoff og annet som er relevant for kuldebransjen.

Bærekraft (ESG)
Frigoglass Konsernet bak Scandinavian Appliances (Norcool)
Linde
Nordea
Posten Norge
Postnord
Tecnosystemi
EU direktiver og forskrifter
EUR-Lex EUs lovdatabase på samtlige språk
F-gass direktiv
Kuldemedier
Chemours (tidligere DuPont) Kuldemedieinformasjon
ECO Online Norske sikkerhetsdatablader. Her kan du finne datablad for alle kuldemedier.
Gas Encyclopaedia Denne databasen inneholder mye informasjon om forskjellige gasser.
National refrigerants Nettsiden for National refrigerants (USA)
R744.com Nyheter om CO2 som kuldemedie
KYOTO-protokollen
CICERO Senter for klimaforskning
FNs klimapanel - IPCC Fyldig side med alt om FNs klimaarbeid
Lover og forskrifter
ADR/RID bestemmelsene Informasjon om transport av farlig gods
Kjemikalieforskriften Arbeidstilsynets sider om kjemikalieforskriften - angår alle i kuldebransjen
Lovdata Norges lover og forskrifter
Offentlige etater
Arbeidstilsynet
Avfallsdeklarering.no Elektronisk deklarere av farlig avfall, som retur av kuldemedie
Direktoratet for byggkvalitet Et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet
DSB Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskaps bibliotek med råd og regler
Miljødirektoratet
Statens Arbeidsmiljøinstituttt Det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse
Oppslagsverk
Formelsamling For matematikk, fysikk kjemi mm.
Organisasjoner
AREA Foreningen for kuldeentreprenører i Europa
ASERCOM Kompressorfabrikkantenes forening i Europa
ASHRAE The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
Environmental Protection Agency Forskning og politiske bakgrunnsdokumenter for USAs klimapolitikk om Ozon og GWP
EUROVENT-CECOMAF Om sertifiserte fordampere, kondensatorer, AC anlegg og om klimagasser
Fluorocarbons - responsible use Foreningen for fluorkarbonbrukere
Grønt Punkt Norge Informasjon om returordninger og materialreturselskapet
Institute of Refrigeration The Institute of Refrigeration Hjemmeside for IoR i England
International Energy Agency The global authority on energy
International Institute of Refrigeration Hjemmesiden til det internasjonale institutt for kuldeteknikk
ISO - standarder for kuldebransjen Link til "TC 86 - Refrigeraton and Air-conditioning"
Norsk Kjøleteknisk Forening Hjemmesiden til NKF
RENAS Om retur av EE avfall og returselskapet for næringselektro
SRG - stiftelsen returgass Om retur av kuldemedier
Standardiseringsforbundet Hjemmeside for Norges Standardiseringsforbund
Svenska kyltekniska föreningen
UN Environment OzonAction
Programvare
ArmWin Online Beregningsprogram for isoleringstykkelser
Carlysoft Nettbasert beregningsprogram fra Carly
CoolPack En samling av beregningsprogrammer til bruk ved dimensjonering, energianalyse og energioptimalisering av kjøleanlegg
Copeland Mobile apps Apper til iPhone og Android.
Copeland Online Selection Software Program for valg av kompressor og aggregat fra Copeland
Copeland Online Selection Software (mobile) Program for valg av kompressor og aggregat fra Copeland beregnet for mobiler
Copeland Selection Software Program for valg av kompressor og aggregat fra Copeland
Copeland Spare Parts and Accessories Finn raskt reservedeler og serviceinformasjon for Copeland-kompressorer og kuldekomponenter samt for Alco-komponenter.
Danfoss Compass Benytt Danfoss COMPressor Alternative Selection Software til å finne alternativ kompressor.
Danfoss Coolselector Beregningsprogrammet til Danfoss
Dorin Software Nettbasert beregningsprogram for Dorin kompressorer
Friga-Bohn beregningsprogram Beregningsprogramet Friga-Soft
Intarcon Calcooling Nettbasert beregningsprogram fra Intarcon
Roller EasySelect Nettbasert beregningsprogram fra Walter Roller
Roller Selection Program Beregningsprogram fra Walter Roller
Swep DThermX Beregningsprogram for valg av platevarmevekslere
Swep XReference BPHE erstatningsverktøy
Tecumseh Selection software Beregningsprogram fra Tecumseh
Tecumseh TecTools TXRef (Cross Reference), TSelect (Product Selector), TCalc (Refrigerated Box Load Calculator), TProduct (Product Lookup) m.m.
Tidsskrifter
Cooling Post Nyhetsdekning av sektoren for klimaanlegg, kjøling og varmepumpe.
International Journal of Refrigeration
Kulde og Varmepumper Norsk bransjetidskrift om kulde og varmepumpe
Utdanning
Kulde og Varmepumpeteknikk Facebook-siden til avd. Kulde og Varmepumpeteknikk ved Trondheim Tekniske Fagskole
Trondheim Tekniske Fagskole Her er fagplan og søknadsskjema for å bli kuldemaskinist og kuldetekniker
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge