Netthandel

 • R744 - CO2 kuldemedie i lettvekts komposittflaske 10.04.2024
  Linde tilbyr nå en lettvekts komposittflaske på 20 liter som inneholder 15 kg CO2 for kuldeanlegg.
 • Varesøk på renkulde.no 27.02.2024
  Nettsidene er oppdatert med flere feilretting og forbedringer rundt søk i vareutvalget.
 • Kuldemedieprisene justeres pr. 1.2.2024 01.02.2024
  Etter en periode med stabile kuldemediepriser opplever vi nå større justeringer fra vår leverandør, og er nødt til å juster våre utsalgspriser tilsvarende.
 • HFK avgiften for 2024 02.01.2024
  HFK avgiften er en del av statsbudsjettet og vedtas av Stortinget hvert år. For 2024 er det vedtatt en avgift på kr. 1176,00 pr. CO2 tonn.
 • Varsel om prisendringer 12.10.2023
  Vi varsler med dette at vi vil foreta prisjusteringer pr. 1.1.2024 og 1.4.2024. Det vil kun være én prisendring i perioden, og for de fleste varer vil dette være per 1. april 2024.
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge