Netthandel

Nyttig å vite

RSS Nyttig å vite

 • Brannfarlige kuldemedier 29.03.2017
  Nyttig å vite om bruk av brannfarlige kuldemedier.
 • EE-Avfall 26.08.2009
  Hva er EE-avfall og hvordan skal det håndteres?
 • Kuldemedier 26.08.2009
  SUVA®-kuldemedier produsert av DuPont er nye og mer miljøvennlige kuldemedier. De er laget for å erstatte FREON®-mediene, og kommer både som klorfrie medier for nye anlegg og drop-in medier for eksisterende anlegg.
 • Lover og forskrifter 26.08.2009
  Kort om publikasjoner angående KFK og HKFK forskriftene, samt om ADR (Vegtransport av farlig gods).
 • Propan produktguide 03.10.2016
  Emerson har lagd en produktguide for bruk av R290 (propan) og deres komponenter.
 • Verneutstyr 26.08.2009
  Vi skal se litt på hvilke sikkerhetshensyn som må utvises når man omgås og arbeider med kuldemedier, og hvordan man kan verne seg mot skader.
 • Åndedrettsvern 26.08.2009
  Det er inngangspartiet til vårt åndedrettssystem (dvs. munn og nese) som skal vernes mot støv og røyk, gasser, damper og aerosoler (svært små, svevende partikler). Det er store forskjeller mellom oss mennesker så det er viktig at man finner et vern som passer en selv. Ved middels tungt arbeid trenger vi 30 - 40 liter luft pr. minutt, og ved store anstrengelser opp til 70 - 100 liter pr. min. Det er derfor viktig med god beskyttelse av vårt åndedrettssystem.
Version: 2407-3.7.32. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge