Netthandel

Personvernerklæring

09.10.23
Moderne Kjøling AS er opptatt av å ivareta personvernet til ansatte, kunder og leverandører. Vi vil at dine personopplysninger er trygge hos oss, uansett om du har et langvarig forhold til Moderne Kjøling eller om du bare er innom vår nettside, eller besøker oss i sosiale medier.

I personvernerklæringen nedenfor kan du lese om hvordan Moderne Kjøling AS samler inn og bruker personopplysninger.

Moderne Kjøling AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetensbehandling av personopplysninger. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra vårt nettsted (personopplysningsloven §19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven §18 1. ledd).

Hvilke personopplysninger behandles og hvordan?

Når et firma registreres som kunde/leverandør hos Moderne Kjøling, knyttes kontaktpersoner til dette kunde- eller leverandørforholdet. Kontaktpersoner registreres med navn, stilling, telefonnumre og e-postadresse.

For de som avlegger f-gass eksamen hos Moderne Kjøling innhentes også fødselsdato, hjemmeadresse og bilde av personen. Dette sendes videre til f-gass sertifiseringsorganet i Norge (Isovator), som utsteder blant annet personsertifikatet på bakgrunn av disse opplysningene.

Nettsiden samler inn personopplysninger gjennom cookies, webanalyse, logger og lignende.

Nettbutikken til Moderne Kjøling benytter logger for å forbedre og videreutvikle nettsiden, avdekke feil, misbruk og problemer med tjenestene. Dette inkluderer f.eks. IP-adresse til den som benytter siden, samt det gjøres analyser av siden med Google Analytics for å optimalisere og forbedre nettsiden. Det er aktivert en maskering av IP-adressen i sporingskoden til Google Analytics for å styrke personvernet ved at Google Analytics fjerner den siste åttebitgruppen i IP-adressene før adressene brukes og lagres.

Inngående og utgående e-poster blir gjennomsøkt for virus/spam etc. av sikkerhetsmessige årsaker før de leveres til mottakeren. Disse tjenestene er lokalisert i Norge eller EU, og leverandørene logger en del metadata rundt e-postene og lagrer de i inntil 90 dager for feilsøking og gjenoppretting.

Kunder som kontakter oss angående kundeservicehenvendelser, reklamasjoner og reparasjoner får opprettet en sak i vårt skybaserte saksbehandlingsverktøy. Der lages en profil per person med de personopplysningene som kommer inn via henvendelsen, og det som er nødvendig for saksbehandlingen.

Samtlige IT systemer driftes av en ekstern aktør lokalisert i Norge. Driftspartneren er ISO sertifisert (deriblant innen ISO 9001, 27001, 14001 og 50001) og tar sikkerhet på største alvor, samt deltar i internasjonale, regionale og lokale organisasjoner innenfor IT- og datasikkerhet.

Hvorfor samles opplysningen inn?

Personopplysninger behandles for å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske, før en slik avtale inngås.

Hvem har tilgang til opplysningene og utleveres opplysningene til andre?

Ansatte i Moderne Kjøling har tilgang til personopplysningene, samt selskapets advokat i forbindelse med inkassosaker eller andre juridiske saker. Personopplysningene deles ikke med tredjeparter, annet enn det som er nevnt på denne siden, eller ved myndighetskrav.

Nyhetsbrev

Moderne Kjøling sender ut nyhetsbrev ca. 1 gang per måned via e-post. For at vi skal kunne sende nyhetsbrev må man være registrert som kontaktperson og tilknyttet et aktivt kundeforhold.

E-postadressen lagres i en intern database, deles ikke med andre og slettes på forespørsel. E-postadressen kan også bli slettet om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Man kan også stoppe abonnementet på nyhetsbrev via en link nederst i e-posten eller via MinSide.

Besøk i Moderne Kjølings lokaler

I bygget til Moderne Kjøling er det montert overvåkningskameraer som tar opp de siste syv dagers hendelser. Overvåkningen er primært til for å minimere og oppklare hærverk eller tyveri av Moderne Kjølings eiendeler.

Ingen utenforstående har tilgang til disse systemene utenom systemleverandøren som gjør service og vedlikehold på systemene.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens §18, 1. ledd. Moderne Kjøling AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

Brukere kan se og endre egne personopplysninger via MinSide.

Alle registrerte brukere har rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav på retting av mangelfulle opplysninger eller sletting iht. norske lover. De som er registrert i en av Moderne Kjølings systemer har derfor rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at opplysninger Moderne Kjøling ikke har adgang til å behandle blir slettet, samt at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert.

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 08 78 00

Postadresse: Brobekkveien 90, 0582 Oslo

Tilbake
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge