Netthandel

Swep

Nettside: http://www.swep.net

Ekspert på vakuumloddet platevarmeveksere

Swep er en verdensledende leverandør av vakuumloddede platevarmevekslere for varme, kjøling og luftkondisjoneringsanlegg samt til industrielle applikasjoner.

Platevarmevekslerne er designet for optimal varmeoverføring i en kompakt enhet. De leveres i en rekke materialkvaliteter og for en lang rekke arbeidstrykk. Moderne Kjøling lagerfører vekslere i rustfritt stål med kobber som loddemateriale for trykk opp til over 42 bar.

Velg visning:
1
2
Version: 2407-3.7.32. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge