Netthandel

F-GASS SERTIFIKAT kompendie

av Svein Gaasholt. (2019)
Lagerstatus:
Oslo:
10+ STK på lager
Trondheim:
10+ STK på lager
Boken er skrevet for deg som skal F-gass-sertifisere deg for første gang eller om du skal opp til resertifisering.
 • Grunnleggende teori
 • Kuldemedier og reguleringer
 • Inngrep i anlegget
 • Igangkjøring av anlegg
 • Lekkasjekontroll
 • Øvingsoppgaver, teorispørsmål og praktisk øvingsoppgaver
Basert på den reviderte Fgass-forordningen (EU) Nr. 517/2014. Denne boken omhandler alle de tema som det kreves kunnskaper i for å kunne bli F-gass-sertifisert i kategori 1, 2, 3 eller 4 i henhold til den reviderte forordningen (EU) nr. 517/2014. Boken er skrevet og illustrert på en slik måte at den egner seg godt for selvstudium.

Innholdet i boken gir en grunnleggende innføring i faget kulde- og varmepumpeteknikk. Den vil gi deg en god forståelse av hvordan kulde- og varmepumpeanlegg fungerer, om systemer og prosesser, om drift og vedlikehold og om aktuell HMS for slike anlegg. Den egner seg derfor svært godt også for tekniske driftere innen bygg, rørleggere, automatikere, alle som bør ha en grunnleggende forståelse av hvordan kulde- og varmepumpeanlegg fungerer.

Boken gir også en innføring om relevante teknologier som erstatter eller minsker anvendelsen av f-gasser, samt sikker håndtering ved bruk av disse.

Forfatteren Svein Gaasholt, er utdannet VVS ingeniør og har lang erfaring som lærer ved tidligere Statens Kjølemaskinistskolen, nå Trondheim fagskole, Kulde- og Varmepumpeteknikk.

Innhold:

 • Kapittel 1 - Grunnleggende teori
 • Kapittel 2 - Kuldemedier og reguleringer
 • Kapittel 3 - Inngrep i anlegget. Tømming, reparasjon, tetthetsprøving og vakuumering samt styrkeprøving av nymonterte/ombygde anlegg
 • Kapittel 4 - Igangkjøring av anlegg
 • Kapittel 5 - Lekkasjekontroll
 • Kapittel 6 - Relevante teknologier som erstatter eller minsker bruken av fluorholdige drivhusgasser
 • Kapittel 7 - Sentrale tema i forbindelse med sertifikat i kategori 2
 • Vedlegg - Linker og utdrag av forordningene, (EU) nr. 517/2014, (EF) nr. 1516/2007 og (EU) 2015/2067
 • Øvingsoppgaver - Teorispørsmål, praktisk øving, tabeller og diagrammer

ISBN: 978-82-691361-1-1

F-gass sertifikat fornyelse?

Finn ledige kurs og eksamensdager på F-gass.no

Varenummer: B004
Rabattgruppe: L-BOK
Varegruppe: Faglitteratur
Søketekst: BOK
Enhet: STK
Dimensjoner F-pak (LxBxH): 0.21m x 0.15m x 0.023m
Vekt m/emballasje: 0.56 kg
Vekt (netto): 0.56 kg
Opprinnelsesland: Norge
Merkenavn: Anser AS

Denne varen har ingen ytterligere spesifikasjoner. Se eventuelt dokumentasjonsfanen for mer informasjon.

Version: 2308-3.7.1. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge