Netthandel

Fornyelse av F-gass sertifikat

23.01.20
Fristen for fornyelse av f-gass sertifikat er forskjøvet til 1. september 2020. Kurs og eksamen er utsatt. En forsiktig gjenåpning vurderes i slutten av mai. Først ut er de som allerede er påmeldt, og aller først de som kun skal ta eksamen.
Kjøp "Kompendium for Fgass-sertifisering" av Svein Gaasholt her!

Kursheftet vi bruker er velegnet for selvstudium og er pedagogisk oppbygget med mange kontrollspørsmål til hvert tema. Vi har ikke kapasitet til å gi alle kurs, så vi anbefaler å ha bedriftsintern opplæring eller selvstudium.

For påmelding på kurs og/eller eksamen kan du finne ledige datoer her på www.renkulde.no.

Tips til pensum

En god tilnærming til pensum for fornyelse av f-gass sertifikatet er det nye f-gasskompendiet og kontrollspørsmålene på de bakerste sidene. Det kan være greit å forberede seg på det mest grunnleggende først, slik at man kommer godt i gang med lesingen. Man må ha 28 av 40 poeng for å få bestått.

Noen aktuelle temaer er:

 1. Nytt
  • R32, R290 (propan), R1234yz
  • Naturlige kuldemeder / ikke naturlige kuldemedier
  • Brennbare medier
  • Klimamål
  • F-gassregelverket, når må man være sertifisert?
  • Lekkasjekontroll. Hvor ofte? Grensene er nå basert på CO2-ekvivalenter.
 2. Grunnleggende
  • Se på kjøleprosessen i et diagram. Plassere kompresjon, kondensering, strupning, fordampning
  • Kjenne til hovedkomponentene til et anlegg, og hva de gjør (kompresjon, kondensering, strupning, fordampning).
  • Overhetning/underkjøling
  • Ekspansjonsventilen, virkemåte
  • Lekkasjekontroll, Kap. 5
  • Gwp og verdier
  • Bar og bar (o). Absolutt trykk og overtrykk

Listen er ikke uttømmende, men gir noen punkter å starte med.

Fullstendig pensumliste for praktisk og teorieksamen finner du her som vedlegg. Det er første kolonne som gjelder (Kat 1). Det som er merket i gult er nytt pensum fra september 2019.

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge