Netthandel

Salgs- og leveringsbetingelser

14.01.22
Moderne Kjøling AS har oppdatert salgs- og leveringsbetingelser i 2021.

FL-VA/VVS/KULDE 2020

Våre gamle leveringsbetingelser fra 2003 har ikke holdt følge med utviklingen i bransjen eller samfunnet, og vi har derfor funnet tiden moden for oppdatering og presiseringer. Vi er medlem av foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) som har tilsluttet seg felles leveringsbetingelser med VA og VVS bransjen og disse heter FL-VA/VVS/Kulde 2020.

Moderne Kjøling har som før tillegg og endringer til standardbetingelsene, for å avklare aktuelle problemstillinger for oss som komponentleverandør og kuldegrossist.

Dette er også oppdatert og harmonisert med våre arbeidsrutiner slik de er i dag.

Les mer om salgs- og leveringsbetingelsene.

Hovedpunktene er imidlertid som før:

  • Reklamasjonsrett mot fabrikasjonsfeil er 2 år fra kjøpsdato. Reklamasjon skal skje skriftlig og vise årsakssammenheng mellom feilen/mangelen og produktet det reklameres på. Reklamasjonsretten omfatter ikke følgeskader eller øvrige kostnader.

Det som er nytt:

  • Reklamasjon skal skje til reklamasjon@renkulde.no og det må vedlegges bilder og beskrivelse. Så avgjøres det om varen skal sendes inn eller om saken kan avgjøres på bakgrunn av bilder og beskrivelse. Vi har også et reklamasjonsskjema som gjerne kan benyttes for å oppgi relevant saksinformasjon, og bruk det gjerne som vedlegg i e-posten til oss.
  • Husk at vi behandler reklamasjonen basert på den informasjonen vi mottar. Fortell derfor mest mulig om feilen og feilårsaken, samt en konkret beskrivelse av hva det reklameres på.
  • For returer av feilbestilte varer gjelder nå: Returgebyr er 20% og minsteverdi for retur er kr. 500.-
Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge