Netthandel

F-gass resertifisering

22.08.19
For deg som skal fornye F-gass-sertifikatet (resertifiseres).

Alle som har sertifikater som er eldre enn 5 år må fornye dette før 1. juni 2020.

Resertifiseringen er en teoretisk eksamen og foregår på den måten at kandidaten i løpet av en angitt tid må svare på et bestemt antall teorispørsmål. Spørsmålene er basert på alle de kunnskapsområdene som er listet opp i minimumskravene i forordningen.

Eksamen avlegges ved et Eksamenssenter (se oversikt på www.returgass.no), og når du er ferdig får du resultatet. Du må ha minst 70% riktige svar for å bestå.

F-GASS SERTIFIKAT
kompendieI løpet av høsten kommer vi i gang med eksamen og egne kurs for resertifisering av F-gass sertifikat i klasse 1 i Oslo og det anbefales selvsagt at man anskaffer og leser kursheftet på forhånd. Kursboken kan bestilles via en av våre selgere eller her i nettbutikken.

Denne boken omhandler alle de temaene som det kreves kunnskaper i for å kunne bli F- gass-sertifisert i kategori 1, 2, 3 eller 4 i henhold til den reviderte forordningen (EU) nr. 517/2014. Boken er skrevet og illustrert på en slik måte at den egner seg godt for selvstudium. Innholdet i boken gir en grunnleggende innføring i faget kulde- og varmepumpeteknikk. Den vil gi deg en god forståelse av hvordan kulde- og varmepumpeanlegg fungerer, om systemer og prosesser, om drift og vedlikehold og om aktuell HMS for slike anlegg. Den egner seg derfor svært godt også for tekniske driftere innen bygg, rørleggere, automatikere, alle som bør ha en grunnleggende forståelse av hvordan kulde- og varmepumpeanlegg fungerer.

Boken gir også en innføring om relevante teknologier som erstatter eller minsker anvendelsen av f-gasser, samt sikker håndtering ved bruk av disse. Forfatteren Svein Gaasholt, er utdannet VVS ingeniør og har lang erfaring som lærer ved tidligere Statens Kjølemaskinistskolen, nå Trondheim fagskole, Kulde- og Varmepumpeteknikk.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge